Het Klavertje

 

CURSUSSEN :
2Hands4kids
- Workshops Dyslexie

 

HET KLAVERTJE

Het Klavertje is een groepspraktijk dat bestaat uit een multidisciplinair team van specialisten die intensief samenwerken. Ons team bestaat uit logopedisten, psychomotorisch therapeuten en een psychologe. Het idee van een groepspraktijk is stilaan gegroeid vanuit de praktijk. We merkten dat een multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk was om patiënten met diverse problemen optimaal te kunnen begeleiden.

klavertje

 

klavertje

 

We houden ons bezig met het onderzoek naar en de behandeling van problemen op psychomotorisch en logopedisch vlak.  Daarnaast is het mogelijk om op Het Klavertje een intelligentieonderzoek te laten plaatsvinden. Tot slot bieden we jongeren ook studiebegeleiding aan.

We vinden een nauwe samenwerking met de omgeving van de patiënten (school, CLB, thuisomgeving, artsen, …) uiterst belangrijk. Om een optimale begeleiding te verzekeren, gebeuren de onderzoeken en behandelingen in Het Klavertje zelf. Indien noodzakelijk, kunnen patiënten ook kiezen voor begeleiding aan huis.

Voor de meeste therapieën is terugbetaling vanuit de verplichte verzekering (RIZIV) of aanvullende verzekering mogelijk.

In de toekomst zullen verschillende groepscursussen ingericht worden rond studiemethodiek, werkwoordspelling, zelfinstructietraining en sociale vaardigheidstraining.

 

WAT IS PSYCHOMOTORIEK?

Psychomotoriek is letterlijk geest (psyche) en bewegen (motoriek). Vrij vertaald is het dus de relatie tussen denken en handelen. Het doel van een psychomotorische behandeling is kinderen trainen in de basisvaardigheden voor lezen, rekenen en schrijven door middel van spel- en bewegingsopdrachten.

We onderscheiden psychomotorische problemen in volgende domeinen: grove en fijne motoriek, lichaamsschema, lateralisatie, visueel-ruimtelijke oriëntatie en inzicht, concentratie en schrijfmotoriek. 

Naast de behandeling geeft de psychomotorisch therapeut ook advies en informatie aan ouders en leerkrachten zodat er op een efficiënte manier gewerkt kan worden rond de problematiek van het kind.

 

WAT IS LOGOPEDIE?

Logopedie houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van communicatiestoornissen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

Goede mondelinge en geschreven communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen.
Sommige kinderen of volwassenen hebben echter problemen met de communicatie. De logopedist kan na een grondig onderzoek van de problemen een gepaste behandeling aanbieden.

Naast behandeling geeft de logopedist advies en informatie. Op die manier begeleidt de logopedist ook de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen.

 

PSYCHOLOGIE

Wanneer intelligentie de cognitieve vaardigheid is om een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor problemen van allerlei aard, kan het niet anders dan dat intelligentieonderzoek een onontbeerlijke component is in de diagnostiek van schoolse, klinische en (ortho-) pedagogische problemen.

Op Het Klavertje kunnen kinderen en jongeren vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar terecht voor psychologische begeleiding voor sociaal-emotionele problemen : depressieve klachten en stemmingsproblemen,  moeilijkheden door of tijdens de puberteit, angstklachten (sociale angstklachten en faalangst), zelf pestgedrag vertonen en omgaan met pestgedrag, … . Daarnaast kunnen ook psychosomatische problemen aangepakt worden.

 ‘Mindful’ werken plaatsen we centraal doorheen het begeleidingsproces. 

naar boven